สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมชื่นชมนักเรียนโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา เก็บเงินได้นำส่งมอบโรงเรียนเพื่อส่งคืนผู้เป็นเจ้าของ

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ว่ามีนักเรียนที่เก็บเงินได้และนำแจ้งให้ทางโรงเรียนเพื่อประกาศหาเจ้าของและนำส่งคืน จำนวน 3 ราย  ได้แก่ ด.ญ.สุนี เทียนหอม  เก็บเงินได้จำนวน 1,000 บาท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 และ  ด.ช.ธีรเดช สีวิเส็ง และ ด.ช.ธนวัฒน์  คนหลัก เก็บเงินได้จำนวน 3,000 บาท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561   แล้วนำมอบให้ทางโรงเรียนประกาศหาเจ้าของเพื่อส่งคืน  แม้ว่าเป็นเงินจำนวนไม่มาก แต่การกระทำของนักเรียนทั้ง 3 คน แสดงถึงความมีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ ซึ่งสมควรปลูกฝังให้เกิดเป็นคุณลักษณะนิสัยที่ดีอย่างยั่งยืน  จึงได้มอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียน โดยให้นายประสงค์ เหลาฉลาด ผอ.โรงเรียนเป็นดำเนินการมอบเกียรติดังกล่าวให้แก่นักเรียนในที่ประชุมสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน