สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 เพื่อสำรวจความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบลิ่งก่อสร้างอื่น

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางสโรชินี  โอชโร  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อร่วมวิเคราะห์ความขาดแคลนจำเป็นของโรงเรียน  โดย สพฐ.ได้กำหนดรายการครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่จะให้การสนับสนุนโรงเรียนประชารัฐ โดยคำนึงถึงการพัฒนาและยกระดับโรงเรียนประชารัฐตามมาตรฐาน 2 รายการหลัก ได้แก่ ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น และค่าครุภัณฑ์  (เครื่องกรองน้ำ ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น และถังเก็บน้ำ)

โรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและสัมฤทธิผลการศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning Critical Thinking) และยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา  สำหรับโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ที่เป็นโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 จำนวน 15 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนบ้านตะโก โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง และโรงเรียนบ้านหนองม้า อ.เมืองบุรีรัมย์   โรงเรียนบ้านทะเมนชัย โรงเรียนบ้านลุงม่วง โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย  และโรงเรียนรวมมิตรวิทยา อ.ลำปลายมาศ และโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ อ.บ้านด่าน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม