เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 6 ณ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล  ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 จาก 11 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562  ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านตลาดควาย โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล โรงเรียนบ้านสารภี โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ โรงเรียนโสภณวรวัฒนฺวิทยา โรงเรียนบ้านฝังงา โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก และโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)  โดยมีนายณรงค์ ศรีริ ผอ.โรงเรียนบ้านตลาดควาย ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 6  และคณะผู้บริหารโรงเรียนต้อยรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียน

ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน /อภิรักษ์ จันทวี…ภาพ
ดูภาพเพิ่มเติม