เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 1

50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์ : 0 4461 1402
โทรสาร : 0 4462 0277