Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

ผอ.เขต มอบนโยบายบุคลากรในสำนักงาน

2022-03-01   จำนวนการดู 547 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมมอบนโยบายบุคลากรในสำนักงานโดยขอให้ทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรงไปตรงมา ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ สำหรับผู้มารับบริการ ทั้งที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และบุคคลทั่วไป ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมมอบนโยบายบุคลากรในสำนักงานโดยขอให้ทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรงไปตรงมา ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ สำหรับผู้มารับบริการ ทั้งที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และบุคคลทั่วไป ที่มาติดต่อราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเกิดความคุ้มค่า ผู้มารับบริการพึงพอใจ โดยขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนให้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ ปรับปรุงห้องทำงาน ให้ดูสะอาด สะดวกแก่ผู้มารับบริการยิ่งขึ้น โดยมี รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงาน ร่วมประชุมรับนโยบายกันอย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 189
เมื่อวาน 402
เดือนนี้ 5,600
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 82,369
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 418,659