Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2022-08-19   จำนวนการดู 557 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เพื่อสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีบุคลิกภาพที่ดี ปลอดอบายมุข และเป็นการสร้างกระบวนการ ของการมีส่วนร่วมเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง ในการสร้างเสริมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ วิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ อาจารย์ดอกเตอร์จริยาพร ปิตาทะสังข์ เป็นอาจารย์จากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้เข้ารับการพัฒนาวันนี้ เป็นบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๘๒ คน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 31
เมื่อวาน 446
เดือนนี้ 11,601
เดือนก่อนหน้า 11,781
ปีนี้ 130,014
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 323,868