Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

2022-09-12   จำนวนการดู 434 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันนี้ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางนวลอนงค์ ชูใส ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และนางสาวปลิดา พันธ์วัน ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมให้กำลังใจโรงเรียนที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานในพิธี นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกการนำเสอนผลการดำเนินงาน Best Practice ผู้บริหาร ครู กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตและกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และร่วมส่งผลการดำเนินงาน Best Practice เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริตระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดังนี้ กิจกรรม Best Practice ผู้บริหาร นางกรกช ถือดียิ่ง โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม , กิจกรรม Best Practice ครูผู้สอน นางสาวพัสตราภรณ์ พลีดี โรงเรียนวัดหนองครก , กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา และกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านหนองแวง

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 191
เมื่อวาน 211
เดือนนี้ 9,959
เดือนก่อนหน้า 14,088
ปีนี้ 24,047
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 360,339