Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

4. นโยบายด้านความก้าวหน้าในสายงาน
การยื่นวิทยฐานะ ว21
สรุปผลการขอมีเลื่อนวิทยฐานะ
5. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. นโยบายการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
สรุปจำนวนผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
8. นโยบายการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศ
9. นโยบายด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดทำการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การยื่นวิทยฐานะ ว21
คู่มือการการดำเนินการย้ายข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้สอน
คู่มือการดำเนินงานการบริหารอัตรากำลังครู
คู่มือการบรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
คู่มือการปฏิบัติงานการลาส่วนที่เกิน 60 วัน กลุ่มบริหารงานบุคคล -หน้า-458-462
คู่มือการปฏิบัติงานถือจ่าย เงินวิทยฐานะเพิ่มเติม
คู่มือการปฏิบัติงานถือจ่าย ลูกจ้างประจำ
คู่มือการปฏิบัติงานถือจ่ายข้าราชการ
คู่มืองานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน
โครงการมาตรฐานการให้บริการ
ช่องทางการร้องเรียน-รับฟังความคิดเห็น
รายงานความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 339
เมื่อวาน 557
เดือนนี้ 9,944
เดือนก่อนหน้า 10,267
ปีนี้ 113,384
ปีก่อนหน้า 66,380
ยอดเข้าชมทั้งหมด 180,103