หน้าแรก ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สรรหาและการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการสรรหาและการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษา แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งครบวาระ เมื่อวันที่...

ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดที่โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ข้าราชการและบุคลากรใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อสร้างความตระหนักสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน...

ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลและซักซ้อมความพร้อมเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รักษาราชการแทน...

บุรีรัมย์ เขต 1 รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 รวมน้ำใจมอบข้าวสาร-ไข่ไก่ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายประยงค์...

การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศผ่านระบบ Video Conference

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังทางข้อราชการเร่งด่วนจาก...

รอง ผอ.สพป.ประชุมทางไกล เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายมานพ...

ประกาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา ...

บุรีรัมย์ เขต 1 จัดBig Cleaning ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

บุรีรัมย์ เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อทำความสะอาดสถานที่ราชการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19...

ต้อนรับ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

บุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายมานพ คงเสนา และ นายประสิทธิ์...

ข่าวล่าสุด