เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำตัวแทนบุคลากรในสังกัดที่เกิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดกลางพระอารมหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระเทพปริยัติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ให้พรและให้โอวาทในการดำเนินชีวิต

กิจกรรมการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือนได้ร่วมทำบุญ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรด้วย