ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายโพชัน ขุนาพรม และนายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายโพชัน ขุนาพรม และนายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ได้ออกไปเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรในสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้พบปะพูดคุยตอบข้อซักถามและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สพฐ. ในโอกาสต่อไป โดยมี นายโอภาส ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูล

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ

  • jpg 33
    File size: 223 KB