สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย              นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และโรงเรียนในสังกัด ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนจิตศึกษา “คุณธรรม นำวิชาการ” ณ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และโรงเรียนในสังกัด ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนจิตศึกษา “คุณธรรม นำวิชาการ” เพื่อสร้างโรงเรียนแกนนำที่จะจัดกิจกรรมจิตศึกษา ให้เป็นรูปธรรมและจะส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการเปลี่ยนการสอนแบบกำหนดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้กำหนดการอบรมพัฒนาทักษะการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา การเรียนรู้บูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL และ PLC ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล โรงเรียนกลันทาวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อำเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๐ คน

                                                                                            สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน  อภิรักษ์ จันทวี … ภาพ

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด