โรงเรียนเครือข่ายสุจริต 10%

โรงเรียนเครือข่ายสุจริต 20%

โรงเรียนบ้านหลักเขต
โรงเรียนบ้านโคกเก่า
โรงเรียนบ้านสารภี
โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา
โรงเรียนบ้านโคกระกา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านโนนแดง
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
โรงเรียนจันทราวาส(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนวัดโคกสะอาด
โรงเรียนวัดโกรกประดู่
โรงเรียนบ้านปัญจคาม(เรียนติสสวงศ์วิทยา)
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
โรงเรียนบ้านลุงม่วง
โรงเรียนวัดโนนสำราญ
โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
โรงเรียนบ้านสนวน “ศิริมงคลวิทยา”
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านตูบช้าง
โรงเรียนวัดหนองครก
โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านประคอง
โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
โรงเรียนอนุบาลชำนิ
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองพะอง
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
โรงเรียนวัดบ้านกะหาด