โรงเรียนบ้านโคกสนวน
โรงเรียนบ้านดอนหวาย
โรงเรียนบ้านประคอง
โรงเรียนบ้านหนองพะอง
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
โรงเรียนอนุบาลชำนิ
โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก
โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
โรงเรียนบ้านหลักเขต
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนพระครูวิทยา
โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
โรงเรียนบ้านตลาดควาย
โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
โรงเรียนวัดสว่างบูรพา

โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย
โรงเรียนบ้านตลาดชัย
โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่
โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
โรงเรียนบ้านนาศรีนวล
โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์
โรงเรียนบ้านปัญจคาม(เรียนติสสวงศ์ วิทยา)
โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”
โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
โรงเรียนบ้านลุงม่วง
โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
โรงเรียนสามัคคีมีชัย
โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
โรงเรียนบ้านตูบช้าง