Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

ผอ.เขต มอบนโยบายบุคลากรในสำนักงาน

2022-03-01   จำนวนการดู 556 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมมอบนโยบายบุคลากรในสำนักงานโดยขอให้ทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรงไปตรงมา ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ สำหรับผู้มารับบริการ ทั้งที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และบุคคลทั่วไป ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมมอบนโยบายบุคลากรในสำนักงานโดยขอให้ทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรงไปตรงมา ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ สำหรับผู้มารับบริการ ทั้งที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และบุคคลทั่วไป ที่มาติดต่อราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเกิดความคุ้มค่า ผู้มารับบริการพึงพอใจ โดยขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนให้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ ปรับปรุงห้องทำงาน ให้ดูสะอาด สะดวกแก่ผู้มารับบริการยิ่งขึ้น โดยมี รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงาน ร่วมประชุมรับนโยบายกันอย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 281
เมื่อวาน 252
เดือนนี้ 1,557
เดือนก่อนหน้า 12,089
ปีนี้ 132,059
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 326,163