Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

พิธีปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน ระดับจังหวัด แบบ Online”

2021-09-24   จำนวนการดู 135 ครั้ง

 

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน ระดับจังหวัด แบบ Online” อบรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมพิมานพรหม

 

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน ระดับจังหวัด แบบ Online” ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาได้ ส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โครงการจิตอาสาพระราชทาน ส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ลูกเสือที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาขัดเกลาทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น อันส่งผลให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนและชุมชนในการสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของตนเอง ซึ่งทำให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มีความเชื่อมั่น ในการกระทำความดี ช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างพื้นฐานของการมีคุณธรรม และจริยธรรมของตนเองให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 3
เมื่อวาน 252
เดือนนี้ 1,229
เดือนก่อนหน้า 9,325
ปีนี้ 60,845
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 254,671