Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

2024-04-01   จำนวนการดู 76 ครั้ง

 

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ กฎ ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

 

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ มีเจตคติ ที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ โดยมี นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวรายงาน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายปฐมทรรศน์ พรมทองดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีเปิด

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 134
เมื่อวาน 536
เดือนนี้ 8,062
เดือนก่อนหน้า 13,280
ปีนี้ 47,175
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 383,410