Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียน

2024-05-10   จำนวนการดู 66 ครั้ง

 

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบประเด็น ข้อสังเกต ของ สตง. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบประเด็น ข้อสังเกต ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการคลัง สามารถนำความรู้และข้อเสนอแนะที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุและผู้บริหารของโรงเรียน ทราบถึง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ และมีแนวทางการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ เป็นแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบริหารงบประมาณและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้มีความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้


วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวรายงาน และนายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน ผู้สังเกตการณ์จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ - ๔ , สพม.บรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๕๐ คน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน ซึ่งทุกโรงเรียนไม่มีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ จึงได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นมา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 222
เมื่อวาน 246
เดือนนี้ 7,355
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 59,789
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 396,112