Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

เยี่ยมให้กำลังใจการจัดนิทรรศการนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็ก

2024-07-10   จำนวนการดู 32 ครั้ง

 

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป. เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมจัดนิทรรศการการดำเนินโครงการนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based) และระบบพี่เลี้ยงคู่ร่วมพัฒนา (Coaching and mentoring) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป. เขต ๑ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ นำโดย นางสาวกนกกาญจน์ ฉวีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมจัดนิทรรศการการดำเนินโครงการนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based) และระบบพี่เลี้ยงคู่ร่วมพัฒนา (Coaching and mentoring) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นพี่เลี้ยงร่วมกับโรงเรียน ในการนำองค์ความรู้ และนวัตกรรมไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้เกิดความเข้มแข็งตามบริบทและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ๓ โมเดล ดังนี้ (๑) นวัตกรรมเพื่อการอ่านคล่อง เขียนถูกตามแนวเทียบเสียงภาษาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อประสม ระดับประถมศึกษาตอนต้น (๒) Club Funday for students ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Learning Online เรียนรู้ให้ถูกวิธี (๓) การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยบาร์โมเดล

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 188
เมื่อวาน 402
เดือนนี้ 5,600
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 82,369
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 418,658