Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

2021-10-26   จำนวนการดู 339 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ ส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญประโยชน์ ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย ประธานในพิธี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


การฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ได้แบ่งการจัดอบรมออกเป็น ๓ รุ่น ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ ๓ มีหน่วยงานทางการศึกษาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๑ แห่ง สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ แห่ง สังกัด กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๕ แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน ๓ แห่ง และสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๑ แห่ง กำหนดเป็นสถานศึกษาละ ๒ คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนและผู้กำกับลูกเสือ จำนวนทั้งสิ้น ๔๒ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ บุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒๐ คน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 131
เมื่อวาน 536
เดือนนี้ 8,062
เดือนก่อนหน้า 13,280
ปีนี้ 47,175
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 383,407