Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-10-26   จำนวนการดู 347 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับศูนย์สอบ โครงการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการจัดสนามสอบแก่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบประจำศูนย์สอบให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

 

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับศูนย์สอบโครงการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการจัดสนามสอบแก่คณะกรรมการดำเนินจัดสอบประจำศูนย์สอบ ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำผลทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ในในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนหรือผู้แทน ครูวิชาการประจำกลุ่มโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถบริหารจัดการสนามสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างราบรื่น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ถือเป็นกลไกที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของการะประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จำนวน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการจัดสนามสอบเป็นส่วนหนึ่งทีศูนย์สอบต้องบริหาร เพราะมีความสำคัญในการให้บริการสถานที่ในการจัดสอบแก่นักเรียนที่สมัครสอบ โดยในแต่ละตำบลหรือกลุ่มโรงเรียนควรมีสนามสอบอย่างน้อย ๑ สนามสอบที่เป็นศูนย์กลางของตำบลหรือกลุ่มโรงเรียน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 105
เมื่อวาน 558
เดือนนี้ 7,857
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 72,735
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 408,941