Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๒

2021-10-29   จำนวนการดู 275 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อประกาศอย่างเป็นทางการและเป็นเกียรติให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน ๗๗ โรงเรียน

 

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๗๗ โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน (คงสภาพครั้งที่ ๒) รอบที่ ๓ จำนวน ๒๗ โรงเรียน , โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน (คงสภาพครั้งที่ ๑) รอบที่ ๒ จำนวน ๕ โรงเรียน และโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน เพื่อขอรับตราพระราชทาน รอบที่ ๑ จำนวน ๔๕ โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการและเป็นเกียรติให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน โดยมี นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนในโครงการจะได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านการประเมิน จำนวน ๘,๒๗๘ โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด พร้อมนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดส่งตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๒


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญและเพื่อเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการและเป็นเกียรติสำหรับโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน จึงได้จัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๗๗ โรงเรียน ขึ้นมาในวันนี้ ประธานในพิธีรับตราพระราชทานฯ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 329
เมื่อวาน 252
เดือนนี้ 1,557
เดือนก่อนหน้า 12,089
ปีนี้ 132,059
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 326,211