Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่น

2021-11-17   จำนวนการดู 248 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ผู้มีผลงานดีเด่น ในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและควรค่าแก่การยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี

 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ผู้มีผลงานดีเด่น ในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและควรค่าแก่การยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี้ รางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๓ , รางวัลการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว , รางวัลโรงเรียนต้นแบบสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รางวัลกิจกรรม Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา และรางวัลกิจกรรม Best Practice ครูผู้สอน , รางวัลภาพยนตร์สั้นระดับประถมศึกษา , นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน NT : การประเมินคุณภาพผู้เรียน , O-NET : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ , รางวัลสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 338
เมื่อวาน 252
เดือนนี้ 1,557
เดือนก่อนหน้า 12,089
ปีนี้ 132,059
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 326,220