Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

มอบนโยบาย สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๕-๘

2021-11-18   จำนวนการดู 282 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย ชี้แจง สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๕-๘ (ผอ.เขต/บุคลากรทางการศึกษาพบเพื่อนครู) เพื่อความเข้าใจแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย ชี้แจง สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา (ผอ.เขต/บุคลากรทางการศึกษาพบเพื่อนครู) กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๕-๘ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวรายงาน และนายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้ชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมมอบนโยบายในการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดสรรอัตรากำลัง การทำผลงานวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน และกฎเกณฑ์ของทางราชการ


นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๕-๘ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและควรค่าแก่การยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี้ รางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา , สถานศึกษาที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา , โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว , รางวัลโรงเรียนต้นแบบสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนสุจริต และโรงเรียนที่มีรูปแบบส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 182
เมื่อวาน 211
เดือนนี้ 9,959
เดือนก่อนหน้า 14,088
ปีนี้ 24,047
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 360,330