Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ผอ.เขต พบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓

2021-06-25   จำนวนการดู 264 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะเพื่อนครู ในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแก้ปัญหาอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยใช้กระบวนการ “ชง ซ้ำ ย้ำ แชร์”

 

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ ได้พบปะเพื่อนครูในกลุ่มโรงเรียน ลำปลายมาศ ๓ มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และคิดเลขเป็น โดยการพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) และการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) โดยใช้กระบวนการ “ชง ซ้ำ ย้ำ แชร์” ตามโครงการสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง+++ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ และนางสาวศรวิษฐา สุระวรรณะ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (อภิรักษ์ : จันทวี ภาพ)

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 79
เมื่อวาน 403
เดือนนี้ 403
เดือนก่อนหน้า 11,745
ปีนี้ 26,236
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 362,416