Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2021-12-01   จำนวนการดู 448 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด

 

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบขประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อร่วมกันพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า ตามความจำเป็น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนทั่วไป ๑๕๖ โรงเรียน (ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา กรอบวงเงินรวม ๓,๗๔๐,๒๐๐ บาท , สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม กรอบวงเงินรวม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท, อาคารขนาดใหญ่ {งบผูกพัน} จำนวน ๑ หลัง) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๔๕ โรงเรียน (ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา ๒,๓๗๔,๒๐๐ บาท , สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ๑๘,๑๘๐,๙๐๐ บาท , อาคารขนาดใหญ่ {งบผูกพัน} จำนวน ๑ หลัง) และบ้านพักครูตามนโยบายฯ (ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเดิมเพื่อใช้เป็นบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง) โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 117
เมื่อวาน 402
เดือนนี้ 5,600
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 82,369
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 418,587