Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุมสมัยสามัญสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย

2021-12-09   จำนวนการดู 352 ครั้ง

 

การประชุมสมัยสามัญของสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (แห่งประเทศไทย) และชมรมรองผู้อำนวยการอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายสุชาติ บุญวีรบุตร นางสาวพเยาว์ ม่านทอง นางสาวอัจฉรา ขุนาพรม และนายศิรัฐช์พงศ์ ยศราวาส รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมสมัยสามัญของสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (แห่งประเทศไทย) และชมรมรองผู้อำนวยการอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด มีความรู้และแนวคิดที่จะนำไปใช้สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีและความสามัคคีในหมู่คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โดยมี นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฯ


โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี ๗๗ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๘๒ โรงเรียน ซึ่งทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือรากฐานผู้นำทางวิชาการ โดยโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประจำจังหวัดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รองรับระบบการเรียนการสอนแบบ On Line หรือ On Site ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 142
เมื่อวาน 558
เดือนนี้ 7,857
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 72,735
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 408,978