Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

2021-06-26   จำนวนการดู 29 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงานแสดงพลังร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๔ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26thJune, International Day against Drug Abuse and illicit Trafficking) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมใจกันแสดงพลังร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๐ โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงและแพร่อระบาดในระดับหมู่บ้าน ชุมชนทั่วประเทศ การแก้ปัญหายาเสพติดให้ประสบความสำเร็จ จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในทุกพื้นที่ จึงจะทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นโอกาสที่ดีในการรณรงค์สร้างการรับรู้และเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในครอบครัว หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันคนในสังคมให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยการนำของ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และบุคลากรในสำนักงาน ตระหนักและรับรู้เข้าใจถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด จึงร่วมใจกันรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 386
เมื่อวาน 391
เดือนนี้ 8,624
เดือนก่อนหน้า 11,300
ปีนี้ 46,414
ปีก่อนหน้า 0
ยอดเข้าชมทั้งหมด 46,800