Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2021-12-27   จำนวนการดู 418 ครั้ง

 

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายศุภณัฏฐ์ ศักดิ์ชัยกรณ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เปลี่ยนตำแหน่งมาดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บรรจุเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ กศจ.บุรีรัมย์ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓


นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า ขอให้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นกัลยาณมิตรกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เรียนรู้งานตลอดเวลาเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถช่วยงานผู้อำนวยการสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกๆ ด้าน (ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และบริหารงานวิชาการ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในอันที่ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการต่อไปในอนาคต

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 10
เมื่อวาน 205
เดือนนี้ 5,897
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 70,775
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 406,886