Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กในสถานการณ์โควิด-19

2022-01-12   จำนวนการดู 410 ครั้ง

 

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด อำเภอลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็ก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เรียนรู้อย่างมีความสุข

 

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด อำเภอลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักโพด ได้นำคณะครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็ก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยมีครูคอยให้ความช่วยเหลือ แนะนำ โดยจัดกลุ่มเด็กจำแนกตามความสามารถทางการเรียนรู้สองกลุ่ม คือ กลุ่มที่เรียนรู้ได้ในระดับดี และกลุ่มที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ แบ่งกลุ่มให้มาเรียนกลุ่มละ ๓ วัน และกลุ่มละ ๒ วัน ใน ๑ สัปดาห์ โดยเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. เน้นวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ดำเนินการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ครูผู้สอนประกอบด้วย นางสภาพร เลิศยะโส ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , นายเรืองฤทธิ์ ชาติมนตรี ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , นายเกียรติศักดิ์ แถวไธสง ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ โดยสอนเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษและวิชาวิทยาศาสตร์

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 163
เมื่อวาน 402
เดือนนี้ 5,600
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 82,369
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 418,633