Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ร่วมพิธีมอบอาคารราชพฤกษ์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

2022-03-14   จำนวนการดู 335 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มี นายสันติ บำรุงธรรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๖๓๒,๔๔๙ บาท

 

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอาคาร ราชพฤกษ์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีนายสันติ บำรุงธรรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งสิ้น จำนวน ๖๓๒,๔๔๙ บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเป็นงบประมาณของทางราชการ จำนวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท การระดมทรัพยากรจากชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ จำนวน ๔๒๗,๗๓๕ บาท และจากโครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖๙,๗๑๔ บาท โดยได้รับการสนับสนุนชุดช่างจาก กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๓ นำโดย พันโท ปนิธิ ศรีจิวังษา ผบ.หน่วย ร.๒๓ พัน ๔ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธี พันเอก ธนาธิป เรียงอิศราง ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ ๒๓ พร้อมได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท


โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มี นายสันติ บำรุงธรรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๔๗๗ อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ก่อสร้างเมื่อ ปี ๒๕๓๗ ด้วยงบประมาณของทางราชการ จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อรองรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) สภาพอาคารทั่วไปเริ่มชำรุด เมื่อปี ๒๕๕๗ ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะ ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่าง) และต่อมาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางราชการ การระดมทรัพยากรจากชุมชน เงินนอกงบประมาณ และการสนับสนุนชุดช่างจาก กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๓ จึงได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนจนแล้วเสร็จ และจัดพิธีมอบอาคารราชพฤกษ์อนุสรณ์ ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 208
เมื่อวาน 246
เดือนนี้ 7,355
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 59,789
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 396,098