Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม School MIS ผ่านระบบออนไลน์

2022-03-28   จำนวนการดู 164 ครั้ง

 

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ การพัฒนาการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน School MIS (School Management Information System) ผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ การพัฒนาการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน School MIS (School Management Information System) ผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นายทะเบียนด้านการวัดประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน อย่างถูกต้อง สามารถบันทึกข้อมูลโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษานำข้อมูลในระบบมาบริหารและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายทะเบียนโรงเรียนที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๓๖ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๓๖ คน นายทะเบียนโรงเรียนที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๖๔ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน รวม ๑๒๘ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๔ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายชินวงศ์ ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง) , นางนฤมล ดีนาน ครูโรงเรียนบ้านพันษี สพป.สุรินทร์ เขต ๑ และนางจุติมาพร เชียงกา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(รวมโรงเรียนขยายโอกาส) ให้ทำการรายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนผ่านการบันทึกผลการเรียนตั้งแต่ปี การศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ และจัดทำระบบสารสนเทศทางผลการเรียนและเป็นฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องการออกเอกสารทางการเรียน และเชื่อมข้อมูลกับบัตรประชาชนแบบ Smart Card ดังนั้น ในทุกปีการศึกษาโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะต้องมีการจัดการผลการเรียนทุกปีการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ การพัฒนาการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน School MIS (School Management Information System) ผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 276
เมื่อวาน 357
เดือนนี้ 2,500
เดือนก่อนหน้า 9,325
ปีนี้ 62,116
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 256,215