Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-05-07   จำนวนการดู 288 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประสิทธิ์ พิเศษ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบ RT , NT , O-NET และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท

 

เมื่อวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน ครูวิชาการประจำกลุ่มโรงเรียน ประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบ RT , NT , O-NET และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตรการประชุม กำหนดไว้ ๓ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอง RT , NT , O-NET , กิจกรรมจัดทำและนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย ซักถาม พร้อมให้แต่ละกลุ่มโรงเรียนนำเสนอแผนการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ หว่างวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจ


การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้นั้น กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการบริหาร และกระบวนการนิเทศการศึกษา จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงและมีคุณภาพ สอดคล้องร้อยรัดกันทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อกำกับ ติดตาม ช่วยเหลือแนะนำแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โดยยึดแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีความคาดหวังว่ากิจกรรมที่ดำเนินการในครั้งนี้ จะได้เครื่องมือ แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้เป็นคู่มือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประสานความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลัก ๓ ประการ ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ดังนั้น การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาครูและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องการส่งเสริมระบบนิเทศให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอ จึงได้กำหนดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขึ้นมาในครั้งนี้ (อภิรักษ์ จันทวี/ธนกฤต ปัจจัย : ภาพ)

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 226
เมื่อวาน 246
เดือนนี้ 7,355
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 59,789
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 396,116