Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ขับเคลื่อนกระบวนการ Active Learning การศึกษาปฐมวัย

2022-05-11   จำนวนการดู 257 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ Active Learning โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ขับเคลื่อนโดยกระบวนการ Active Learning กิจกรรม กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ Active Learning โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ขับเคลื่อนโดยกระบวนการ Active Learning กิจกรรม กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย สามารถบูรณาการนวัตกรรม High Scope/Montessori/BBL/STEM และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และเพื่อให้โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ โรงเรียนศูนย์ต้นแบบปฐมวัย เป็นฐานในการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนกลุ่มละ ๑ คน รวม ๒๐ คน ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ และโรงเรียนศูนย์ต้นแบบปฐมวัย จำนวน ๒๓ คน รวมทั้งสิ้น ๔๓ คน คณะวิทยากร ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำปฐมวัย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้าโอกาสและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ขับเคลื่อนโดยกระบวนการ Active Learning กิจกรรม กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย เรื่อง การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ Active Learning โดยบูรณาการนวัตกรรม High Scope/Montessori/BBL/STEM และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในแผนการจัดประสบการณ์


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา โดยใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน ซึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถบูรณาการนวัตกรรม High Scope/Montessori/BBL/STEM และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในแผนการจัดประสบการณ์ และโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ โรงเรียนศูนย์ต้นแบบปฐมวัย เป็นฐานในการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 173
เมื่อวาน 164
เดือนนี้ 2,999
เดือนก่อนหน้า 12,089
ปีนี้ 133,501
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 327,497