Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ พัฒนาครูภาษาไทย

2022-05-21   จำนวนการดู 394 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร ด้านการจ้ดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อการอ่านออก เขียนได้ และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อการอ่านออก เขียนได้ และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ด้านการอ่านออก เขียนได้ สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์เป็น สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ ให้สูงขึ้น และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระที่สูงขึ้น โดยมี นายวินัย จันทะเมนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชำนิ กล่าวรายงาน


กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ด้านการอ่านออก เขียนได้อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็น รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาสามารถที่จะมีเครื่องมือในการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ ให้สูงขึ้น

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 161
เมื่อวาน 558
เดือนนี้ 7,857
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 72,735
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 408,997