Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2022-06-02   จำนวนการดู 364 ครั้ง

 

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ นำโดย นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบ RT NT O-NET และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔

 

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ นำโดย นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบ RT NT O-NET และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบทางการศึกษา RT (Reading Test) NT (National Test) O-NET (Ordinary National Educational Test) เพื่อเป็นสารสนเทศระดับกลุ่มโรงเรียนและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน หัวหน้าพัฒนางานวิชาการ และครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน ลำปลายมาศ ๔ จำนวน ๑๙ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม


การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลักสำคัญ ๓ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ดังนั้น การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาครูและคุณภาพผู้เรียน เพื่อช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด


กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมีนโยบายยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องการส่งเสริมระบบนิเทศให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 220
เมื่อวาน 246
เดือนนี้ 7,355
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 59,789
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 396,110