Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุมแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

2022-06-06   จำนวนการดู 146 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมทางไกลผ่านช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

 

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมทางไกลผ่านช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ส่งผลให้นักเรียนจำนวนมากเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ส่งผลต่อพัฒนาการอย่างชัดเจน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันฟื้นฟูให้แก่เด็กปฐมวัย มีสู่พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการปูพื้นฐานที่ส่งต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น จำเป็นจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีวินัย คุณธรรม และค่านิยมที่ดี ด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 64
เมื่อวาน 219
เดือนนี้ 1,448
เดือนก่อนหน้า 9,325
ปีนี้ 61,064
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 254,951