Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

2022-06-20   จำนวนการดู 136 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนศิลา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนศิลา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาความตระหนักและเตรียมพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง ได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานเพื่อให้ครูได้นำไปวางแผนและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ได้ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตรงตามมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยมี นายวาทิต มะริดรัมย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ จำนวน ๑๑ โรงเรียน ร่วมประชุม ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนศิลา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 65
เมื่อวาน 219
เดือนนี้ 1,448
เดือนก่อนหน้า 9,325
ปีนี้ 61,064
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 254,952