Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘ ประชุมรับนโยบาย “ผอ.เขต พบเพื่อนครู”

2022-06-23   จำนวนการดู 285 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมมอบนโยบาย จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน ให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

 

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ และนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น พร้อมนี้ นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้พบปะแจ้งข้อราชการในการบริหารอัตรากำลังบุคลากร และแนวทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ชี้แจงถึงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมนี้ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ครู และโรงเรียนที่มีผลงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และสร้างแจงจูงใจในการพัฒนาผู้เรียน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 178
เมื่อวาน 211
เดือนนี้ 9,959
เดือนก่อนหน้า 14,088
ปีนี้ 24,047
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 360,326