Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2022-06-24   จำนวนการดู 362 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ ณ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครูภายในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ อีกด้วย


กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ นำโดย นายสนอง วิเศษนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ และผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ๒ ของโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๗ คน ณ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มี นายชาติชาย วงศ์คำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและอำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดประชุม

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 222
เมื่อวาน 246
เดือนนี้ 7,355
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 59,789
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 396,112