Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑ วิเคราะห์ RT NT O-NET

2022-06-29   จำนวนการดู 258 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบ RT NT O-NET และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ ณ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบ RT (Reading Test) , NT (National Test) , O-NET (Ordinary National Educational Test) และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ สร้างความตระหนักแก่ครูผู้สอนร่วมขับเคลื่อนโครงการ นำความรู้ นำประสบการณ์ ที่ได้รับจากการประชุมไปจัดระบบความรู้เพื่อใช้ในการเรียนและการทดสอบในทุกระดับ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา และสามารถนำผลการประเมินในระดับเครือข่ายไปเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับอนุบาล ๓ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ , ๓ , ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๖๔ คน โดยมี นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 194
เมื่อวาน 211
เดือนนี้ 9,959
เดือนก่อนหน้า 14,088
ปีนี้ 24,047
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 360,342