Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

2022-07-04   จำนวนการดู 389 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้ลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด สามารถป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์) ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้ลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด สามารถป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สามารถจัดกิจกรรมในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หลักสูตร ในการอบรมเป็นหลักสูตรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์) ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


ตามที่รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบนโยบายในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมอบนโยบายให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง สำหรับในสถานศึกษา รัฐบาลได้สั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการดำเนินการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้สมาชิกลูกเสือในสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบความรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม เป็นระบบ ต่อเนื่อง และยั่งยืน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 218
เมื่อวาน 246
เดือนนี้ 7,355
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 59,789
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 396,108