Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม สพฐ. ครบรอบ ๑๙ ปี

2022-07-07   จำนวนการดู 312 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๑๙ ปี เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่ น่าทำงาน ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบ พร้อมดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสำนักงาน และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๑๙ ปี เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่จัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน ห้องทำงาน ปรับบริเวณภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานและดำเนินกิจกรรมตามมาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงาน เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน หลักการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมให้แก่บุคลากรในสำนักงานทุกคน สอดคล้องกับกิจกรรม ๕ ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ) ทำให้การพัฒนาองค์กรเกิดความสวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัย ทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 138
เมื่อวาน 536
เดือนนี้ 8,062
เดือนก่อนหน้า 13,280
ปีนี้ 47,175
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 383,414