Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แบบ Online

2021-07-20   จำนวนการดู 373 ครั้ง

 

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แบบ Online ผ่านระบบ Cisco webex Meeting

 

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แบบ Online ผ่านระบบ Cisco webex Meeting โดยมี นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางพรณิชา บาร์เบอร์ นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ นางสาวนรมน มูลไธสง นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครูผู้รับผิดชอบดูแลเด็กพิเศษและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายภัทรพล ชุมสาย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายธนกฤต ปัจจัย เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แบบ Online ผ่านระบบ Cisco webex Meetingวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ Good Practice การดำเนินงานระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตโรงเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปแนวทางการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตโรงเรียน การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดยครูผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัด ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนและพฤติกรรมจากสาเหตุทางสุขภาพโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนร่วมกันระหว่างโรงเรียนคู่เครือข่าย สามารถดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาเนื่องจากสุขภาพกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และมีการขยายผลพื้นที่โรงเรียนคู่เครือข่ายในทุกสังกัด

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 78
เมื่อวาน 558
เดือนนี้ 7,857
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 72,735
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 408,914