Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม สพฐ. ตามแนววิถีพุทธ

2022-07-20   จำนวนการดู 263 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม สพฐ. ตามแนววิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนระดับ ๒ ดาว ในสังกัด ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม สพฐ. ตามแนววิถีพุทธ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาแนวพุทธ ควบคู่คุณธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว สร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านกิจกรรมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การรายงานข้อมูลในรายงานไปยังเขตตรวจราชการที่ ๑๓ เพื่อยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว และลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมพัฒนายกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี อันเป็นพลังใจที่จะดำเนินการและสร้างเครือข่ายต่อไป


ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๕๐ คน โรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๑๐ โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางนวลอนงค์ ชูใส ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง และนางจิณณ์กมล เจนสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านตะขบ (โนนตะครองโคกใหม่วิทยา) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 82
เมื่อวาน 175
เดือนนี้ 3,174
เดือนก่อนหน้า 12,089
ปีนี้ 133,676
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 327,581