Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมจัดซื้อ-จัดจ้างอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

2022-08-02   จำนวนการดู 253 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมจัดซื้อ-จัดจ้างอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส เพื่อให้ความรู้โรงเรียนจัดบริการสุขภาพนักเรียนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมจัดซื้อ-จัดจ้างอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นเตือนให้โรงเรียนในสังกัดได้เอาใจใส่ในเรื่องอาหาร สุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ภาวะโภชนาการที่ดี อนามัยสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสามารถจัดบริการสุขภาพนักเรียนจากองค์ความรู้นำไปสู่การปฏิบัติได้ และเพื่อให้โรงเรียนสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมการเกษตร การโภชนาการ และสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องเดียวกัน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวรายงาน


ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพดำเนินงานต่อเนื่องในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ อย่างต่อเนื่อง และมีแผนพัฒนาโปรแกรมจัดซื้อ-จัดจ้างอาหารกลางวันโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และนักเรียนได้รับสารอาหารตามมาตรฐานโภชนาการ Thai School Lunch เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกโรงเรียนในเรื่องการจัดทำด้านเอกสารและรายงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยนายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้นำโปรแกรมดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดให้โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 72
เมื่อวาน 175
เดือนนี้ 3,174
เดือนก่อนหน้า 12,089
ปีนี้ 133,676
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 327,571