Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบาย เร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕

2022-08-06   จำนวนการดู 267 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงมอบนโยบาย เร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเป็นรูปธรรม ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงมอบนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเป็นรูปธรรม ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยที่ประชุมได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น ๑๐ กลุ่ม รับผิดชอบใน ๑๐ เรื่อง ดังนี้ การนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ , การดำเนินการด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม , การดำเนินการ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน , การจัดการศึกษาปฐมวัย , การพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning ให้สอดคล้องกับ BIG ROCK , การดำเนินการพาน้องกลับมาเรียน , การดำเนินการโรงเรียนคุณภาพ , การดำเนินการ LEARNING LOSS ให้สอดคล้องกับ UNESCO , การประกันคุณภาพ RT NT และ O-NET และการดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน ซึ่งแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์บริบท กำหนดแผนการดำเนินงาน/เป้าหมาย Output ผลผลิต Outcome ผลลัพธ์ วิธีดำเนินงาน และจัดทำ Time Line มี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย


นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน QUICK POLICY ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เรื่อง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ทุกองค์กรหลักและส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วน ๕ เรื่อง ได้แก่ พาน้องกลับมาเรียน , โรงเรียนคุณภาพ , อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ , ความปลอดภัยในสถานศึกษา , และหนี้สินครู ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้บริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 77
เมื่อวาน 175
เดือนนี้ 3,174
เดือนก่อนหน้า 12,089
ปีนี้ 133,676
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 327,576