Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2022-08-23   จำนวนการดู 313 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถนำทักษะที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับครูระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๕๖ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนภาษาอังกฤษให้มีทักษะการสอนและการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และเพื่อการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยครูสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปใช้ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนให้มากที่สุด วิทยากรผู้ให้ความรู้ ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำภาษาอังกฤษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 201
เมื่อวาน 246
เดือนนี้ 7,355
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 59,789
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 396,091