Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ผอ. เขต มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-๑๙

2021-07-27   จำนวนการดู 299 ครั้ง

 

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ๒๐๑ โรงเรียน การบริหารจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ๒๐๑ โรงเรียน เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป็นสำคัญ โดยได้แบ่งการประชุมออกเป็น ๔ กลุ่มๆ ละ ๖๐ คน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับนโยบาย ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และหอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า สถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอุปสรรคมากสำหรับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา แต่การพัฒนาเด็กก็ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่ในระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-ป.๓) มีความสำคัญมากที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เพราะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเด็กต่อยอดไปยังระดับที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19) ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องพิจารณาร่วมกับ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสาธารณสุขประจำตำบล ในเขตพื้นที่บริการ เพื่อประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง ในการจัดการเรียนสอนในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 76
เมื่อวาน 175
เดือนนี้ 3,174
เดือนก่อนหน้า 12,089
ปีนี้ 133,676
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 327,575