Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

โรงเรียนบ้านประคองชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีจังหวัดบุรีรัมย์

2022-08-31   จำนวนการดู 365 ครั้ง

 

โรงเรียนบ้านประคอง อำเภอชำนิ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อำนวยการโดย นางสาวสำรวม คงสืบชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ ผู้ฝึกสอน นำนักเรียนเข้ารับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี “เรื่องเล่านกกระเรียนพันธุ์ไทย บุรีรัมย์” ณ ห้องประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านประคอง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เข้ารับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี “เรื่องเล่านกกระเรียนพันธุ์ไทย บุรีรัมย์” ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เด็กชายพสิษฐ์ เล็กประโคน และรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงดลยา ขาวสกุล , รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เด็กหญิงวริทยา สุขตะเคียน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และ ๒ เด็กชายจุรายุ บุญผุย และ เด็กหญิงชนาศรี ลมชารัมย์ ครูผู้ฝึกสอน นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสำรวม คงสืบชาติ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบ ณ ห้องประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


การประกวดวาดภาพระบายสี “เรื่องเล่านกกระเรียนพันธุ์ไทย บุรีรัมย์” โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีขึ้น เพื่อให้เกิดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ และมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหวังให้เกิดความรู้และความเข้าใจในบริบทของธรรมชาติ สัตว์ป่าและมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันได้ในระบบนิเวศ โดยการส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์เกิดความรักและหวงแหน ช่วยดูแลนกกระเรียนพันธุ์ไทยให้อยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักนกกระเรียนพันธุ์ไทยและเดินทางมาเที่ยวชมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 83
เมื่อวาน 558
เดือนนี้ 7,857
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 72,735
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 408,919